28 June 2011

Mengenal SYEH AKHMAD KHATIB SAMBAS - Tokoh Nusantara dan Manca Negara yang Tak Begitu di Kenal di Tanah Kelahirannya

Ironis memang, tapi itulah yang saya rasakan hingga saat ini. Saya memperkirakan tak lebih dari 10% masyarakat sambas yang mengenal sosok beliau. Saya sendiri saja baru 4 tahun yang lalu mengenal namaNya hingga sekarang masih bertanya-tanya seperti apa sosok beliau ini. Ditanah kelahiranku bisa dipastikan hampir tak ada seorangpun yang mengenal beliau. Syech Akhmad Khatib Sambas memang begitu berkilau di dunia tarekat. Mungkin karena penganut Tarekat agak kurang di tanah sambas hingga cahaya beliau tak seterang diluar tanah kelahirannya. Mungkin juga karena "Peristiwa Mandor" yang memutuskan 1 Generasi di sambas sehingga ajarannya hampir punah di tanah kelahirannya. Atau mungkin juga karena terbatasnya pengetahuan saya sehingga saya tidak mengetahui banyak hal tentang beliau. Terlepas dari semua kemungkinan tersebur diatas izinkan saya sedikit berbagi tentang artikel yang saya temukan di dunia maya ini.
AKHMAD KHATIB SAMBAS
Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN)

KESOHORAN Syeikh Ahmad Khathib Sambas di kalangan pengamal Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah, di tingkat nasional maupun internasional pada zamannya tidak dinafikan. Sekurang-kurangnya terdapat dua buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah dan nama Syeikh Ahmad Khathib Sambas juga terdapat di dalamnya. Kitab yang pertama, Siyar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Mukhtashar min Kitab Nasyrin Naur waz Zahar, karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Sa'id al-'Amudi dan Ahmad Ali. 

Kita sangat berterima kasih kepada kedua-dua penulis Arab itu, walau bagaimanapun ketepatan data dan fakta termasuk tahun lahir dan wafatnya perlu ditinjau kembali. Nama lengkapnya ialah Syeikh Ahmad Khathib bin Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad as-Sambasi. Lahir di Kampung Dagang, Sambas. Tanggal lahirnya hanya disebut oleh Umar Abdul Jabbar, ialah pada bulan Safar 1217 H (±1802 M, pen:), tidak terdapat tulisan lainnya. 

Wafatnya di Mekah tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kewafatannya antara Umar Abdul Jabbar dengan Abdullah Mirdad Abul Khair. Abdullah Mirdad Abul Khair menyebut bahwa Syeikh Ahmad Khathib wafat tahun 1280 H (± 1863 M, pen:), tetapi menurut Umar Abdul Jabbar, pada tahun 1289 H (± 1872 M, pen:). Tahun wafat 1280 H yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abul Khair sudah pasti ditolak, kerana berdasarkan sebuah manuskrip Fat-h al-'Arifin salinan Haji Muhammad Sa'id bin Hasanuddin, Imam Singapura, menyebut bahawa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Thasin al-Banjari mengambil tariqat pada gurunya, Syeikh Ahmad Khathib yang tersebut itu di negeri Mekah al-Musyarrafah di dalam halwatnya, dan khatamnya pada hari Arba', tujuh hari bulan Zulhijjah sanah 1286 Hijrah''. Jadi berarti pada 7 Zulhijah 1286 H, Syeikh Ahmad Khathib Sambas masih hidup. Oleh karena itu Syeikh Ahmad Khathib Sambas wafat tahun 1289 H yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar menepati yang sebenarnya.
PUNCAK KEMASYHURAN

Manusia menjadi terkenal kerana berbagai-bagai sebab, Syeikh Ahmad Khathib Sambas terkenal kerana beliau sebagai Mursyid Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah. Pada zamannya, di Mekah tentang tariqat itu, Syeikh Ahmad Khathib Sambas merupakan Syeikh Mursyid yang teratas sekali. Ia bukan saja bagi masyarakat dunia Melayu, tetapi juga diakui oleh ulama-ulama dunia luar. Sepanjang sejarah perkembangan Tariqat Qadiriyah di dunia Melayu dari dulu hingga sekarang memang tidak dapat dinafikan bahwa tokoh yang terbesar dan paling berkesan bagi ulama-ulama Jawi/Nusantara dalam penyebaran Tariqat Qadiriyah itu adalah Syeikh Ahmad Khathib Sambas. Nama beliau juga dikenal di Uzbekistan, kerana salah seorang murid beliau bernama Syeikh Abdul Murad, adalah seorang ulama Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah yang menerima tawajjuh kedua-dua tariqat itu dari Syeikh Ahmad Khathib Sambas.

FAT-HUL 'ARIFIN

Fat-hul `Arifin termasuk salah satu istilah yang banyak dibicarakan di kalangan sufi. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah risalah atau kitab yang berasal dari imlak Syeikh Ahmad Khathib Sambas. Imlak tersebut ditulis oleh beberapa orang muridnya, dan yang sempat diterbitkan hanyalah versi catatan Syeikh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim al-Bali. 

Manuskrip Fat-hul `Arifin yang dinisbahkan kepada Syeikh Ahmad Khathib Sambas, yang ada pada penulis ialah:
1. Judul Silsilah Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dicatat oleh Abdul Hakim ibnu Marhum Lebai Abdul Kari Sambas, Kampung Asam. Naskhah ini merupakan satu-satunya yang ditulis oleh orang yang berasal dari Sambas sendiri.
2. Manuskrip tanpa judul, hanya dinyatakan Talkin, zikir dan bai'ah tariqat yang diijazahkan oleh guru kita Maulana asy-Syeikh Ahmad Khathib bin Abdul Ghaffar Sambas yang di dalam negeri Mekah al-Musyarrafah kepada semua muridnya''. Pada manuskrip ini dimulai nama pencatatnya bernama Haji Muhammad Sa'id bin Hasanuddin, Imam Singapura, bahwa beliau ... mengambil talkin, dan bai'ah, dan tawajjuh, serta ijazah daripada gurunya Sayid Muhammad bin Ali al-'Aidrus. Dia mengambil dari Sayid Ja'afar bin Muhammad as-Saqaf Pontianak, mengambil dari Muhammad Sa'ad bin Muhammad Thasin al-Banjari mengambil dari Syeikh Ahmad Khathib... Manuskrip ini ditulis tahun 1286 H dan selanjutnya disalin oleh Sayid Ahmad bin Ismail al-'Aidrus pada hari Kamis, 4 Zulhijah 1293 H/21 Desember 1876 M, diperoleh di Pontianak pada 8 Syawal 1422 H/22 Desember 2001 M. 
3. Fat-hul 'Arifin, naskhah yang ditulis oleh Haji Muhammad bin Syeikh Abdus Samad al-Kalantani diselesaikan pada tahun 1294 H/1877 M. Dalam manuskrip ini dikombinasikan dengan Tariqat Syathariyah. Tiga versi yang tersebut di atas merupakan manuskrip yang pernah diterbitkan yaitu versi catatan Syeikh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim al-Bali, beliau selesai menulis kembali setelah diteliti dan bersih dari corat-coret pada bulan Rajab 1295 H/Juli 1878 M. Naskah tersebutlah yang ditashhih oleh Syeikh Ahmad al-Fathani, kemudian dicetak pertama kalinya oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah Mekah, 1305 H/1887 M, yang diterbitkan itu diberi judul Fat-hul `Arifin. 

Walaupun Syeikh Ahmad Khathib Sambas sebagai seorang tokoh sufi, namun selain ditonjolkan karya tasawuf Fat-hul `Arifin, beliau juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih. Penulis juga memiliki manuskrip fikah karya beliau, yaitu Fatwa Syeikh Ahmad Khathib Sambas tentang Jum’at. Naskhah tulisan tangan itu dijumpai tahun 1986, bekas koleksi Haji Manshur yang berasal dari Pulau Subi, Kepulauan Riau. Kandungan naskhah selain membicarakan masalah Jum’at terdapat pula fatwa beliau mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskhah terdapat pula satu nasehat beliau yang panjang, kemudian ditutup dengan beberapa amalan wirid beliau selain amalan Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah. Sebuah karya (judul yang sebenarnya tidak terdapat) yang membicarakan fikih mulai taharah, sembahyang dan pengurusan mayat. Manuskrip tanpa dinyatakan tarikh, hanya terdapat tahun penyalinan dinyatakan ... Hari Kamis, 11 Muharam 1281 H oleh Haji Ahmad ibnu al-Marhum Penggawa Nashir ahli al-Kayung jama'ah Tuan Syeikh Ahmad Khathib Sambas di Mekah al-Mukarramah ...'' Manuskrip di atas diperoleh di Kampung Mendalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Syawal 1422 H/20 Desember 2001 M.

MURID MURID NYA

Besarnya pengaruh Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah yang bersumber dari Syeikh Ahmad Khathib Sambas di dunia Melayu, melebihi tokoh-tokoh penyebar Tariqat Qadiriyah seperti Syeikh Nuruddin ar-Raniri, Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri dan lain-lainnya yang lebih dahulu. Di Jawa misalnya, dapat kita simak pada beberapa lembar tulisan Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya Tradisi Pesantren, beliau menyebut, "Dalam abad ke-19, organisasi-organisasi tariqat di Jawa memperoleh semangat dan dukungan baru dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kedatangan para pengikut Syeikh Ahmad Khatib Sambas dan Sulaiman Effendi dari Mekah''. Seterusnya, "Namun yang cukup menarik ialah di Jawa Syeikh Ahmad Khatib Sambas dikenal sebagai pendiri suatu tariqat baru, Tariqat Naqsyabandiyah''. Selanjutnya, "Kedudukan Syeikh Ahmad Khatib sebagai seorang sarjana Islam perlu kita sadari betul-betul ...''. Selanjutnya, "Adalah suatu hal yang penting bahwa seorang sarjana besar seperti Syeikh Sambas, kepada siapa hampir semua kiyai di Jawa menelusuri penealogi intelektual mereka juga dikenal sebagai seorang pemimpin tariqat''. 

Kalau demikian yang katakan, sekarang mari kita menjejaki kemantapan sistem pengkaderan yang dilakukan kepada murid-muridnya. Salah seorang muridnya bernama Syeikh Zainal Abidin yang berasal dari Kelantan diutus oleh Syeikh Ahmad Khathib Sambas ke Kalimantan Barat sebagai `Ketua Khalifah' di sana. Jadi berarti murid-muridnya yang lain, yang semuanya berasal dari Kalimantan Barat, adalah di bawah pengawasan Syeikh Zainal Abidin al-Kalantani. Selanjutnya semua mereka disuruh supaya mendalami berbagai ilmu kepada ulama yang berasal dari Kelantan itu. 

Kebenaran untuk mentawajjuh / membai'ah sekali-kali tidak dibenarkan kepada murid-murid yang lain selagi Syeikh Zainal Abidin al-Kalantani masih hidup, atau selagi beliau masih berada di Kalimantan Barat. Syeikh Zainal Abidin al-Kalantani meninggal dunia di Kampung Sebedang, Sambas. Yang dilantik oleh Syeikh Ahmad Khathib Sambas sebagai khalifahnya di Mekah ialah Syeikh Abdul Karim al-Bantani, beliau mempunyai murid yang ramai sesudah Syeikh Ahmad Khatib Sambas. Untuk di Jawa terdapat tiga orang wakil khalifah, iaitu: Di Jawa Timur, Syeikh Ahmad Hasbullah bin Muhammad al - Manduri (Madura) dan lain-lain. Di Jawa Tengah, Syeikh Zarkasyi Barjan, Porwajo Syeikh Ibrahim Berumbung. Di Jawa Barat, Syeikh Asnawi Banten dan lain-lain. 

Murid Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang bernama Syeikh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim berasal dari Pulau Bali. Beliau juga diberikan kebenaran mentawajjuhkan. Salah seorang muridnya yang menjadi ulama besar ialah Tuan Guru Haji Abdur Rahman yang berasal dari Ambon. Murid Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang bernama Haji Abdul Lathif bin Haji Abdul Qadir berasal dari Sarawak. Di antara muridnya ialah Haji Muhammad Arsyad bin Abdur Rahman Pontianak. Murid Haji Abdul Lathif yang berasal dari Sarawak yang menjadi ulama besar, mengajar di Masjidil Haram, Mekah, ialah Syeikh Utsman bin Abdul Wahhab as-Sarawaqi. Tetapi selanjutnya Syeikh Utsman Sarawak ini menerima tawajjuh Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah sekali lagi dari Syeikh Abdul Karim al-Bantani di Mekah.

Masih banyak kisah murid-murid Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang belum sempat disebutkan di sini, penulis menyimpulkan saja bahwa institusi pengajaran Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah yang bersumber daripada Syeikh Ahmad Khatib Sambas yang masih kekal sampai sekarang ialah dari muridnya yang bernama Syeikh Abdullah Mubarak. Pondok Pesantren yang beliau dirikan 7 Rjab 1323 H/ 5 September 1905 M masih kekal sampai sekarang, bahkan terkenal di seluruh Indonesia dan Malaysia. Sistem pelajaran Tariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah yang berasal dari Syeikh Ahmad Khatib Sambas itu dikembangkan dengan penyesuaian pada zaman moden.

Mengenal Tarekat Shaykh Ahmad Khatib Sambas

Salah satu perbedaan yang menonjol antara tarekat naqsabandiyah dengan qadiriyah adalah, kalau tarekat qadiriyah disuarakan dengan keras (zikir vokal) sedangkan naqsabandiyah diucapkan dalam hati (zikir diam). Mengapa hal ini terjadi, karena Ali sahabat Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang periang, terbuka, dan suka menantang orang-orang kafir dengan mengucapkan kalimat syahadat dengan suara keras. Sebaliknya, Abu Bakar menerima pelajaran spritualnya pada malam hijrah, ketika dia dan rasulullah sedang bersembunyi di sebuah gua. Karena di seputar tempat itu banyak musuh, mereka tidak dapat berbicara keras dan rasulullah mengajarinya untuk berzikir di dalam hati.

Kemungkinan ketertarikan Khatib Sambas untuk mengadopsi tarekat naqsabandiyah dan menggabungkannya dengan tarekat qadiriyah, adalah karena teknik-teknik zikir diamnya yang begitu unik, sehingga dapat menyempurnakan keseimbangan zikir vokal yang digunakan tarekat qadiriyah. Dengan demikian, murid-murid tarekat qadiriyah-naqsabandiyah bisa lebih mudah, cepat, praktis, dan mendalam guna memperoleh pengalaman spritualnya.

Namun yang cukup menarik adalah, dari siapa Khatib Sambas memperoleh doktrin spritual naqsabandiyah? Menjawab pertanyana ini, perlu dipertimbangkan situasi abad ke 18 dan 19, dimana afiliasi seorang ulama kepada lebih dari satu cabang sudah menjadi sesuatu hal yang umum. Tapi sifatnya tetap menjadi misteri adalah dari siapa Khatib Sambas memperoleh ajaran naqsabandiyah. Hal ini mengingat dia tidak pernah menyebut nama gurunya dibidang tasawuf selain dari nama Shaykh Shams al-Din.

Dalam sisilah Khatib Sambas, ia hanya menyebut gurunya dari tarekat qadiriyah. Sisilah tersebut dimulai dari Allah melalui Malaikat Jibril. Padahal, adaptasi zikir naqsabandiyah begitu eksplisit dalam terekat qadiriyah-naqsabandiyah. Tarekat naqsabandiyah-lah yang memusatkan zikirnya pada enam titik halus (lataif) dalam badan yaitu, jantung, dada kanan, dua jari di atas puting kiri, dua jari di atas putting kanan di tengah-tengah dada dan dalam otak.

Khatib Sambas telah menerapkan konsep lataif dalam zikir qadiriyah, dia menuntut tidak hanya hati yang disucikan dengan zikir tapi juga kelima lataif di dalam dada. Pengaruh naqsabandiyah yang kedua terlihat dalam ajaran "menghadirkan rupa syaikh di hadapan murid-murid". Kalau syaikh tidak hadi seorang murid membayangkan hubungan yang sedang dijalin dengan seorang mursyid (pembimbing spritual), seringkali dalam bentuk seberkas cahaya yang memancar dari seorang mursyid. Ini tidak lain dari apa yang dinamakan rabitah syaikh dalam tarekat naqsabandiyah. Dalam tarekat qadiriyah, rabitah biasanya tidak dilakukan.

Zikir qadiriyah selalu jahr, bersuara, dan seringkali dengan suara keras. Kala Khatib Sambas mengajarkan bahwa zikir bisa juga dilakukan tanpa suara, ini agaknya merupakan hasil adaptasi dari zikir naqsabandiyah. Rumusan ajaran dan rumusan praktis tarekat qadiriyah-naqsabandiyah diuraikan oleh Khatib Sambas dalam karyanya Fath al-Arifin.

BUDAYA SAMBAS

Dalam ranah budaya sambas banyak sekali adat kebudayaan sambas yang menyelaraskan ajaran Hindu dalam perspektif Islam. Tentu bukan orang sembarangan yang mampu merubah budaya tersebut. Budaya Antar Ajong misalnya, ritual yang biasa dilakukan di daerah paloh ini sekilas seperti sesembahan kepada makhluk halus untuk menolak bala, namun banyak nilai-nilai keislaman yang disisipkan didalamnya. Terlepaslah dari pro kontra apakah itu syirik atau tidak. Mengamati penyebaran Agama Islam di tanah jawa oleh Wali Sogo melelui pendekatan budaya bukan tidak mungkin hal demikian juga dilakukan di Tanah Sambas.

Belum lagi Budaya Besaprah (Makan berkelompok per enam orang menggunakan tangan) pada saat acara Perkawinan atau pesta lainnya, padahal tidak semua daerah di dunia melayu ataupun islam membudayakan hal ini.  Begitu juga dengan Tarup (tenda memanjang tempat tamu penting pada acara perkawinan) Bepappas (tolak bala dengan do'a dan diakhiri dengan memapaskan dedaunan terpilih dengan air kapur) Zikir Nazam / Serakalan (wajib dibawakan pada acara pesta perkawinan, akikah / tepung tawar, khitanan dan pesta kegembiraan lainnya). Kalau pada acara duka biasnya selalau diiringi dengan Tahlilan, Yasinan, dan bacaan zikir lainnya (mirip amalan zikir tasawuf). Bacaan ini biasanya di bawakan pada saat Nige Ari (tiga hari setelah almahrum meninggal) Nujoh Ari (7 hari setelah almahrum meninggal) 25 hari (setelah kematian) 40 hari (setelah kematian) , Nyeratus (100 hari setelah kematian) dan Hol (mengenang 1 tahun almahrum). Sedekah bacaan seperti ini tidak mungkin diajarkan oleh ulama-ulama salafi. Besar kemungkinan Ajaran Budaya yang berkesinambungan dengan keislaman (sufi) ini diajarkan oleh Syech Akhmad Khatib Sambas ataupun melalui murid-muridnya.

Saya meyakini hampir seluruh orang sambas tidak mengetahui asal-usul budaya yang selalu dilakukannya dan siapa yang mengajarkannya (termasuk saya sendiri). Mengigat Kekejaman peristiwa Mandor yang menculik dan membunuh ribuan tokoh-tokoh  sambas dan kalbar hingga generasi setelahnya kehilangan pemimpin dan panutan hingga sekarang. Celakanya lagi budaya melayu lebih cendrung ke arah budaya lisan bukan budaya tulisan. Itulah sebabnya tanah sambas dan kalbar banyak kehilangan sejarah. Mudah-mudahan generasi kedepan ada yang mampu mengungkap "hijab transparan" tersebut. Amienn


Related Posts

Comments
0 Comments

No comments:

Passan Pala' Kesah

Awalnya blog ini dibuat hanya iseng untuk mendokumentasikan dan mengumpulkkan khazanah tanah kelahiran yang hampir terlupakan generasi muda. Berawal dari postingan permainan rakyat dan kamus mini bahasa Melayu Sambas, admin terus memperbaiki SEO dan postingan dan berupaya memenuhi apa yang diinginkan pembaca blog ini. Setelah di analisa, ternyata kebanyakan pengunjung blog ini mencari tentang sejarah kelam Sambas 1999.

Inginya blog ini difokuskan untuk sejarah, budaya dan segala sesuatu yang terkait dengan tanah kelahiran, namun pada perjalanannya admin banyak menemukan artikel menarik dan sengaja direpost disini untuk arsip pribadi. Sungguh sangat tidak disangka ternyata banyak juga pembaca punya ketertarikan yang sama dengan fenomena akhir zaman yang semakin nyata. Untuk saat ini admin akan fokus pada artikel tentang Dajjal dan Imam Mahdi yang dipastikan sebentar lagi akan tiba. Apabila pembaca menemukan artikel yang menarik haraplah berikan hujatan, celaan atau komentarnya...^_^

Jika ada yang tertarik untuk menjadi penulis di blog ini, atau tukar link sesama blogger, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi admin

Hariyono Al Kifri